člen skupiny PPC group

UPOZORNĚNÍ: ZMĚNA SÍDLA SPOLEČNOSTI

Vážení obchodní partneři, dovolte nám Vás informovat, že došlo ke změně sídla společnosti.
 
S účinností od 28. prosince 2017 je nová adresa sídla společnosti (korespondenční a fakturační adresa):
 
CESTAV, stavební společnost s.r.o.
Ponávka 185/2
602 00 Brno-Zábrdovice
 
Všechny další identifikační a kontaktní údaje zůstávají beze změny.
Žádáme Vás proto o zaregistrování této změny a o uvádění nové adresy na veškerých dokumentech týkajících se naší společnosti.
 
Mgr. Přemysl Růžička
jednatel
 

Vítejte na našem webu

Vážení zákazníci, vážení obchodní přátelé

Představujeme se Vám jako obchodní společnost, která se na základě předkládaných referencí uchází o Vaši přízeň.V duchu nejmodernějších způsobů organizace práce při realizaci stavebních děl a ve snaze vytvořit prostředí maximálních jistot pro své zákazníky znásobením profesionální síly vznikla společnost CESTAV, stavební společnost s.r.o.

 

Na základě mnoholeté praxe získali vedoucí pracovníci profesionální přístup, dovednost, zkušenost a v kombinaci s technicko-technologickými a obchodními znalostmi a jinými nehmotnými statky se firma CESTAV, stavební společnost s.r.o. stala firmou s vysokou profesionální bonitou. Tato společnost je při své kvalitě předurčena k realizacím těch nejnáročnějších zakázek pro investory, kteří hledají absolutní kvalitu, profesionální přístup, podnikatelskou etiku a jistotu. Všichni členové společnosti považují vyspělost kultury za nejvýznamnější atribut, který znamená nejvyšší hodnotu oceňovanou v obchodních stycích. Proto filozofie firemní kultury společnosti stále hlouběji naplňuje tyto cíle vytyčené při jejím vzniku.

  • solidní jednání se zákazníkem jako generální dodavatel zakázek
  • plníme nejnáročnější požadavky investora nevyjímaje investory zahraniční
  • jsme profesionální společnost, která zakázky realizuje s pomocí nejnovějších poznatků, stavební technologie a organizace řízení
  • jsme schopni vlastní cenovou politikou ovlivňovat výsledné ceny dodávek a to i variantně dle náročnosti zákazníků
  • odborným vedením zajišťujeme kvalitu realizovaných dodávek včetně ochrany životního prostředí
  • na všech zakázkách dbáme na požadovanou jakost všech prováděných činností
  • neustále rozvíjíme a zvyšujeme úroveň vzdělanosti všech svých pracovníků na úseku odborné způsobilosti
  • jsme společnost jejíž vedení plně zabezpečuje příznivé vnitřní klima ve firmě
  • naši pracovníci se bez výhrad ztotožňují s filozofií firemní kultury
  • naše firma je schopna veškeré výše uvedené atributy přenášet na provádění zakázek i v zahraničí s takovou kvalitou jaká je této firmě vlastní

Kontakt

CESTAV, stavební společnost s.r.o.

info@cestav.eu

Sídlo: Ponávka 185/2
602 00 Brno

Tel.: +420 602 733 337

Vyhledávání

CESTAV, stavební společnost s.r.o. © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode