provádění zakázek v jaderné elektrárně Dukovany

od roku 1991 provádíme nepřetržitě epoxidové nátěry stěn, stropů i podlah a to v objemech řádově 60 000 m2 ročně. Současně provádíme nátěry technologického zařízení v objemech 36 000 hodin ročně a v neposlední řadě opravy průmyslových podlah v objemu 2 500 m2/rok

Provádění epostylových podlah v sekundárním okruhu jaderné elektrárny Dukovany.


Firma CESTAV provádí nátěry podlah, stěn a technologií v primárním i sekundárním okruhu jaderné elektrárny Dukovany.

Provádění epostylových podlah v sekundárním okruhu jaderné elektrárny Dukovany.


Pohled na spojovací chodbu mezi primárním a sekundárním okruhem. Firma Cestav provádí nátěry stěn, podlah, technologie. V poslední době jsme se specializovali a soustředili na činnost, která se jeví jako nejnáročnější ze všech hledisek a to na práce v jaderné energetice. Konkrétně se specializujeme i na práce v jaderné elektrárně Dukovany, která se řadí do první čtvrtiny nejlépe provozovaných elektráren na světě, jak prokazují mise světových kontrolních organizací.

Teplárna Brno nátěry ocelových konstrukcí.

Poslední takováto mise byla provedena v listopadu roku 2001 s kladným a velmi lichotivým závěrem pro jadernou elektrárnu Dukovany, a tím i pro firmy, které její činnost zajišťují dodavatelsky. Specializujeme se na práce v jaderné elektrárně, jako na činnost, která je nejnáročnější. Firma, která je schopna zajišťovat práce pro jadernou energetiku je na vrcholu technické dovednosti a tím je schopna provádět všechny ostatní činnosti, na které nejsou z technického hlediska kladeny takové nároky. Jedná se o velmi specifické a náročné práce, protože tyto práce jsou prováděny hlavně v primární části elektrárny jak v odstávkách tak i při plném provozu. Specializujeme se na dekontaminovatelné nátěry stěn, stropů, podlah a technologického zařízení. Doplňkem jsou opravy stavební povahy sloužící hlavně k zajištění hlavní činnosti, to je nátěrů a případně další stavební práce dle provozních potřeb elektrárny.

Dalším předmětem činnosti je kladení a opravy nepropustných a dekontaminovatelných podlah, zvláště litých plastových podlah.

Rekonstrukce fasády – Teplárna Brno

Rekonstrukce fasády – Teplárna Brno

Dokončená rekonstrukce fasády – Teplárna Brno

Nátěry v primární části elektrárny jsou prováděny hlavně s ohledem na možnou kontaminaci povrchu stěn, stropů, podlahy a technologického zařízení radioaktivním materiálem. To znamená, že povrchová úprava musí být snadno dekontaminovatelná a odolávající chemickým dekontaminačním roztokům tak, aby případná kontaminace radioaktivním materiálem byla snadno a úplně odstranitelná. Vzhledem k nutnosti snadné dekontaminovatelnosti je třeba před definitivním uzavřením povrchu epoxidovými laky odstranit případné praskliny a nerovnosti

stěn a stropů předem určenými technologickými postupy. Konečná vrstva je prováděna tak, aby odpovídala příslušným normám, jak po stránce vzhledu povrchu, tak i z hlediska předepsané síly vrstvy nátěru a její přídržnosti. Pro posouzení kvality jsou prováděny pravidelné kvalitativní testy různými metodami, tak abychom se ujistili, že garance, které poskytujeme, jsou oprávněné.

Vzhledem k tomu, že v náročných podmínkách se mohou vyskytnout potíže, zabýváme se také praktickým výzkumem tak, abychom vyřešili (případně i ve spolupráci s příslušnými výzkumnými ústavy, nebo s výrobcem nátěrových hmot) případné problémy. Kladení a opravy podlah provádíme jak klasickými metodami, tak v případě speciálních požadavků použitím okamžitě únosného polymerbetonu. ožadovaným podmínkám odpovídají dvousložkové epoxidové laky, epoxidové pryskyřice, saduritové laky, saduritové licí podlahové hmoty, a epostylové licí podlahové hmoty. Veškeré materiály používané v primární části musí odpovídat požadovaným podmínkám a jsou tedy povoleny pro použití v primární části jaderné elektrárny pouze po schválení státním ústavem pro jadernou bezpečnost.

Specifika práce firmy je určena nejen požadavky na používaný materiál, ale také přísnou technologickou kázní při práci v těchto podmínkách. Pro veškeré práce musí být vypracovány technologické postupy pro všechny pracovní operace a tyto postupy musí být dodržovány. Řízení prací je v souladu s náročnými požadavky odběratele a odpovídá mezinárodním normám pravidelně ověřovaným mezinárodními misemi.

Instalování protikouřových dveří s protihořlavými nátěry pro bezpečnostní systém jaderné elektrárny Dukovany.

Nátěry technologie

Epostylová podlaha

Přechod mezi barevností epostylové podlahy

Nátěr spojovacího schodiště

Kontakt

CESTAV, stavební společnost s.r.o.

info@cestav.eu

Sídlo: Ponávka 185/2
602 00 Brno

Tel.: +420 602 733 337

Vyhledávání

CESTAV, stavební společnost s.r.o. © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode