Projekty

dvakrát mateřská školka pro 120 dětí

realizace stavby skelet, výplňové zdivo, objem jedné školky v obestavěném prostoru 7 200 m3 Vranovská před rekonstrukcí úprav pro esf.

šestnáctkrát výměníkové stanice

skeletové stavby obestavěný prostor 1 ks – 800 m3 Jaderná elektrárna Dukovany zakrývání technických zařízení při nátěrech

třicetdva trafostanic

klasická vyzdívka objem 1 ks – 100 m3 HS – po přebroušení

výstavba stošesti bytových jednotek – panelový dům

panelový dům systému T06V s technickým přízemím

podzemní kolektory pro přívod medií

12 000 bm podzemního kolektoru na železobetonové desce z prefabrikovaných dílců o straně 3,8 m včetně závěsných konstrukcí pro přívody vody, nízké napětí, vysoké napětí, teplovod, horkovod, kabeláž TV a spoje. Teplárna Brno nátěry ocelových konstrukcí.

průmyslové podlahy

provedení podlah v prostoru skláren, výrobních hal pro výrobu plynových kotlů potravinářských hal, hal sloužících energetice atd. v celkové ploše přesahující půdorysnou plochu 26 000 m2 JE Dukovany – sklad vyhořelého paliva.

výstavba rodinných domků

rodinné domky zděné z pálených materiálů (cihel), panelů, stropů, plochých i sedlových střech v celkovém počtu 36 domků.

provádění zakázek v jaderné elektrárně Dukovany

od roku 1991 provádíme nepřetržitě epoxidové nátěry stěn, stropů i podlah a to v objemech řádově 60 000 m2 ročně. Současně provádíme nátěry technologického zařízení v objemech 36 000 hodin ročně a v neposlední řadě opravy průmyslových podlah v objemu 2 500 m2/rok Provádění epostylových podlah v...

Celková oprava renesančního zámku Studená

Celková oprava renesančního zámku Studená, v dřívějších dobách ve vlastnictví rodu Lichtensteinů-Podstatských, státem chráněná památka dnes v majetku firmy Cestav – sídlo společnosti, divize Vysočina.

Kontakt

CESTAV, stavební společnost s.r.o.

info@cestav.eu

Sídlo: Ponávka 185/2
602 00 Brno

Tel.: +420 602 733 337

Vyhledávání

CESTAV, stavební společnost s.r.o. © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode